Գաղտնիություն

Մենք շատ կարևորում ենք մեր այցելուների անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը: Այդ պատճառով մեր կողմից մշակվել է սույն քաղաքականությունը, որը կօգնի այցելուներին հասկանալ թե ինչպես ենք մեք հավաքագրում, օգտագործում, հաղորդում, բացահայտում և կիրառում անձնական տեղեկատվությունը: Ներքոնշյալ դրույթները ներկայացնում են մեր գաղտնիության քաղաքականությունը.

Գաղտնիության քաղաքականություն
Տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակ, կամ դրանից առաջ կնշվեն դրա նպատակները: * Անձնական տեղեկատվությունը կհավաքագրվի և կօգտագործվի միմիայն մեր կողմից նշված կերպով կամ դրան համանման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի երբ ստացված է ներգրավված անձի համաձայնությունը, կամ պահանջված է ըստ օրենքի: * Անձնական տեղեկատվությունը կպահպանվի միայն այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր է վերոնշյալ նպատակներն իրագործելու համար: * Տեղեկատվությունը կհավաքագրվի միայն օրինական և արդար ուղիներով և, համապատասխան դեպքերում ներգրավված անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ: * Անձնական տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի այն նպատակներին, որին ծառայում է, և այդ նպատակների համար անհրաժեշտության սահմաններում պետք է լինի ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական: * Անձնական տեղեկատվությունը կպահպանվի կորստից կամ առևանգումից խելամիտ անվտանգության ապահովության միջոցառումներով, ինչպես նաև կպաշտպանվի չարձանագրված մուտքերից, բացահայտումից, կրկնօրինակումից, օգտագործումից կամ փոփոխությունից: * Կայքի այցելուներին անմիջապես տեղյակ կպահվի անձնական տեղեկատվության ղեկավարման մասին մեր քաղաքականության և դրա կիրառումների մասին:

Cookies
Building.am-ը, մնացած ինտերակտիվ վեբ կայքերի նման, կիրառում է «cookies»` փոքր ֆայլեր, որոնք պահվելով Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակում, մեզ հնարավորություն են տալիս ստուգել կայքով Ձեր տեղաշարժի մասին տեղեկությունները` մեզ համար հնարավորություն ընձեռելով կայքը հսկել, գնահատել և բարելավել: «Քուքիները» օգտագործվում են կայքի որոշ մասերում, ապահովելով դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև հեշտացնելու համար կայքի օգտագործումը այցելուների կողմից: Կայքի գործընկերներից որոշները նույնպես կարող են օգտագործել «քուքիներ»:

Մեր պատասխանատվությունը տեղեկատվության ապահովության հարցում
Չարտոնագրված մուտքերի կանխման, ինրպես նաև տեղեկատվության ամբողջականության պահպանման և դրա ճիշտ օգտագործման համար կիրառվում են համապատասխան ֆիզիկական, էլեկտրոնային և վարչական գործառույթներ, որոնք կապահովեն առցանց հավաքագրված տեղեկատվության անվտանգության երաշխավորման միջոցները: